Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

broken en verder tegen de schuur aansluit, is zeker het meest domineerende van het woongedeelte. Aan de linkerzijde ligt een laag, typisch uitbouwtje, hetwelk een oud brok van het vroegere woonhuis is, dat jaren geleden gedeeltelijk is afgebroken om plaats te maken voor het later gebouwde woonhuis. De nog aan den begroeiden voorgevel zichtbare ankers geven het jaartal 1799 aan.

Dit uitbouwtje, dat een kleine opkamer bevat, waaronder een overwelfden kelder, is zeker een merkwaardig detail, dat ook gelijktijdig den overgang van de groote schuur op het woonhuis teekenachtig onderbreekt.

Aan de rechterzyde van dit woonhuis is een lager aangebouwd gedeelte, waarin de werk- en boenplaats met het oude karnhuis zijn aangebracht. De vroegere oude, typische karnmolen, door paardekracht in beweging gehouden, is echter omdat men die niet meer gebruikte, afgebroken.

De groote schuur is volgens een geschilderd houten bordje, dat boven het deurkozijn naast het oude uitbouwtje is aangebracht en het wapen van het geslacht Van der Wercken heel flauw vertoont, in 1775 gesticht. Men kan dan ook aannemen dat deze boerderij door die familie is gebouwd, waaraan ook de dijk zijn naam van Werkersdyk ontleent.

De gemetselde zijwanden van de ruime schuur hebben een eenvoudige doch leuke indeeling van met kleine ruitjes voorziene vensters verkregen.

Aan de achterzijde is een houten sluitgevel aangebracht, wat in deze contreien veelal voorkomt. Vooral is het groote rieten dak overweldigend en past zich bij het mooie geheel goed aan. ; ■.. | !♦ i

Binnen is in dit complex weinig opvallends waar te nemen dan dat het woonhuis groote, hooge vertrekken heeft. Onder die, welke aan de wegzijde zijn gelegen, ligt een groote overwelfde kelder, waarin men nog enkele gemetselde pekelbakken aantreft.

Wat deze boerderij in het landschap mist, is een flinke boombeplanting als onmiddellijke omgeving van dit merkwaardig geheel.

Even voorbij deze hoeve bereiken wij de zuidelijke helft van de Rhoonsche Dorpsstraat, waar wy rechts afslaan in de richting van het Rhoonscheveer. Wij meenen eerst de omgeving van het dorp met haar bijzonderheden, met hetgeen ons zal boeien, te moeten bespreken, om daarna langs

Sluiten