Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke door strekken in roode baksteen zijn afgesloten, wat met de klimopbegroeiing het geheel opvroolijkt.

De door tusschendorpels in tweeën gedeelde zoldervensters, hebben een kleine ruitverdeeling en worden aan de onderzijde door schutluiken gesloten, een sprekend detail uit den stichtingstijd van deze hoeve.

De woonhuisingang, die in de as van den voorgevel is gelegen, heeft een flinke hardsteenen buitenstoep en wordt door twee vlak achter elkaar liggende afzonderlijke deuren gesloten. Boven dezen ingang ligt de korenzolderdeur, die op den graanzolder uitkomt en dient voor het in- en uitbrengen van het graan.

Een krachtig goed onderhouden rieten dak, dat aan de voorzijde boven den puntgevel een klein wolfeind bezit, beschut het woonhuis. Buitengewoon domineerend en machtig is de achterliggende schuur, die door haar omvang zich uitstekend leent voor een groot gemengd bedrijf, met welke bedoeling deze hofstede dan ook gesticht is. De schuur heeft lagere zijmuren dan het woonhuis, doch komt in nokhoogte er ver boven uit, waardoor het rieten schuurdak enorme afmetingen verkreeg en overweldigend aandoet.

Het inwendige van het woonhuis is ruim, terwijl de kamers vrij hoog boven het erf liggen. Een dezer kamers is geheel betegeld en met enkele kleine versierde tableaux van weinig aanbelang bezet. Aan de noordzijde is een groote kelder onder de daar aanwezige vertrekken aangebracht.

De hofstede is door een korte oprijlaan met den Veerweg verbonden en heeft verder een bekoorlijke passende boombeplanting. Een aan de linkerzijde gelegen ruime boomgaard grenst aan den nabijgelegen Molenpoldersche-Zeedijk, welks beplanting de omgeving van dit groote gedoe op juiste wijze aanvult en beheerscht.

Ook de stijl van deze goed onderhouden hofstede past opmerkelijk goed bij de omgeving, waardoor een harmonie ontstond, die in de stilte en wijdheid van dezen vrij eenzaam gelegen polder, weldadig aandoet.

Van de hofstede Portlandt gaan wij weer langs den Veerweg naar den Essendijk terug, om daar, na 1 K.M. in oostelijke richting te zijn gegaan, een der karakteristiekste hofsteden te bezien, welke langs een smal wegje in het polderland te bereiken is. Deze hoeve, die bewoond wordt door den eigenaar J. van den Hoek, draagt den huisnaam „Ree-Stijn" en ligt vrijwel afgezonderd midden in het land.

Sluiten