Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezat, welke nu is dichtgemetseld. De bovenvensters zullen voor slaapkamers of dienstvertrekken gediend hebben. De vensters, waarvan de origineele kruisramen in gewone schuiframen zijn veranderd, worden bekroond door geprofileerde korfbogen of ook door rondbogen van donkerder steen, welke steensoort langs de zijkanten der vensters doorloopt, terwijl de tympanvelden onder de korfbogen van roode gevelsteen zijn gemetseld, hetgeen het rustige aspect van den gevel heeft bevorderd.

De hoogte van den gevel wordt door gemetselde geprofileerde waterlijsten in drie geledingen verdeeld. De gevel eindigt in twee topgevels, waarvan de schuine afdekkingen door twee uitgemetselde hoekstukken onderbroken worden, die door een zandsteenen dekplaat zijn afgedekt. Deze schuine afdekkingen eindigen aan de bovenzijde in een opgaande topbekroning, waarvan de rechtsgelegene een uitgemetselde pilaster heeft, rustende op een kraagsteen, waaronder een nis, die waarschijnlijk een of ander versierend detail heeft bezeten.

De stevig verankerde gevels hebben aan de onderzijde een krachtig teekenend zwart plint, dat met de hoogte van de ver uitgebouwde voorstoep overeenstemt.

Aan den zy- en achtergevel zijn misschien nog overblijfselen van een vroeger bouwwerk aan te wijzen, die bij den bouw van het jachthuis zijn gebruikt. Zij maken beslist een ouderen indruk dan de voorgevel en zijn door de willekeurige plaatsing en verdeeling van typische deuren en raampjes wel merkwaardig.

De later aangebouwde schuur, hoewel geheel anders van karakter, sluit goed aan bij het statige woonhuis en springt door haar grootere diepte een eind voorbij den achtergevel van het huis.

Vloeiend sluiten de grijs-bruine rieten daken van woonhuis en schuur tegen elkander aan en geven in verband met de fraaie oude baksteen een karakteristiek onderdeel van dit bijzondere geheel te zien, dat in sterke mate bekoort.

Bij het binnentreden van het woonhuis kan men ook goed waarnemen, dat de indeeling vroeger anders moet zijn geweest dan thans Verschillende veranderingen zijn in den loop der jaren aangebracht om het interieur bewoonbaar te maken. Zware, geprofileerde zolderbalken op karbeèls, een blank eikenhouten bedstede in de opkamer en enkele leuk

Sluiten