Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het woonhuis, dat met de achterliggende lange schuur onder een doorgaand dak ligt, is met den voorgevel naar den Koedood gekeerd, zoodat men daar van het mooie gezicht kan genieten, dat dit stille boezemwater biedt. Men krijgt dus, na het voorerf gepasseerd te hebben, eerst de achterzijde van deze hoeve te zien.

De voorgevel van de woning, die het voornaamste onderdeel van dit complex vormt, heeft eene eenvoudige, vrij klein van proportie zijnde deur- en venstermdeeling, zoodat de muurvakken overheerschend zijn, wat een stemmig en massief cachet geeft.

Het voordeurkozijn heeft nog de oude hoofdindeeling behouden, daar boven de deuropening, die van een oude deur is voorzien, een zwaar geprofileerd houten kalf is aangebracht, dat door een middenstijl het hooge bovenlicht in tweeën verdeelt.

Ook het naastliggende opkamervenster, waarvan de onderramen door houten blinden gesloten kunnen worden, heeft nog de oude kruisverdeeling. De gevel is gemetseld in grijs-gele IJselsteen en is op regelmatige wijze met zware gevelankers versierd. Door eenvoudige sprekende kleuren en een goede, harmonische indeeling werd een bescheiden geheel, goed van lijn en kleur, verkregen.

Het krachtige, overstekende zadeldak, dat met mooi riet bedekt is, heeft een zwaren nokschoorsteen en is zoowel aan de voor- als aan de achterzijde van een wolfeind voorzien. De toegangen tot de achter het woonhuis liggende schuur zijn aan de lange zijden, welke aan den noordkant enkele kleine uitbouwen heeft, die de lange daklijn boven dien zijmuur op ongezochte wijze onderbreken. Een vrijstaand stookhuis je is op geringen afstand van de woning gelegen, terwijl het voorerf een vrijstaande wagenschuur heeft. Omgeven door zware hoogopgaande iepeboomen en door slooten, waarvan de bermen met knotwilgen zijn beplant; ligt deze hoeve in eene stille, schaars bewoonde, doch behaaglijke rustieke omgeving, waar het in den zomer een genot moet zijn om te vertoeven.

Langs het leuke polderwegje komen wij weer op den Rijsdijk terug en kruisen al spoedig, in noordelijke richting gaande, den nieuwen Groenen Kruisweg met de trambaan der R.T.M., welke op dit knooppunt een halte heeft. Op ruim een halven kilometer voorbij deze kruising, ligt aan de binnenzijde van den dijk, waar deze een groote bocht

Sluiten