Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbinding staat, is het geen gewaagde veronderstelling, dat dit oude gebouwtje, in den tijd toen de Koedood nog een breede doorloopende waterverbinding tusschen de Nieuwe en Oude Maas vormde, het vroegere veerhuis is geweest. Het latere veer voor de verbinding van Rhoon en Charlois was aan den nabij zijnden Reedijk gelegen, vroeger een mooien, beplanten dijk, welke nu de saaie, zuidelijke grens van het Vliegveld uitmaakt. Dit veer is door een brug, de „Rhoonschebrug" genaamd, vervangen, die in 1908 in een vaste brug van gewapend beton is veranderd. Voor weinige jaren was er nabij de samenkomst van den Reedijk met den Rijsdijk een tol gelegen, welke met zoovele andere in ons land, opgeheven werd.

Naast het oude veerhuisje is het in 1881 gestichte stoomgemaal van den polder het Binnenland van Rhoon gelegen, dat het polderwater door een in den Rijsdijk gemetselde overwelfde sluis in de Oudehaven loost.

Op deze plaats hebben wij de laatste bijzonderheid van Rhoon's omgeving bezichtigd en nu gaat onze wandeling rechtstreeks terug naar het oudste gedeelte van het dorp Rhoon. Aan de noordzijde van den Rijsdijk bemerken wij weer, hoe de eertijds zoo mooie polders Kiesheid en Boudewijns Harsland ten dienste van Rotterdams havenuitbreidingen opgespoten zijn, waardoor het fraaie polderlandschap weer totaal werd vernietigd.

Waar de Rijsdijk zich met den Kleidijk vereenigt, volgen wij nu de in westelijke richting gaande Steenenkade die langs het boezemwater loopt. Aan het einde dezer smalle kade bereiken wij den Molendijk, dien wij links afbuigend inslaan, waarna wij weldra de Kerklaan bereiken, welke ten slotte naar de Dorpsstraat van Rhoon voert.

Voordat wij daar aankomen, zien wij aan de linkerzijde van de Kerklaan het ons Rotterdammers zoo goed bekende, bij het kasteel behoorende bosch van Rhoon, en verlustigen ons in den aanblik van de schilderachtige groepeering van dé aan de achterzijde gelegen vleugels van het kasteel.

Het bosch strekt zich uit langs de zuidzijde van de Kerklaan tot aan de Dorpsstraat, waar het afgesloten is door het kasteel, dat, aan drie zijden door een breede slotgracht omgèven, over een ruim voorplein of voorerf uitziet op de Dorpsstraat.

In de lanen en op de paden, langs mooie dichte boomgroe-

Sluiten