Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pen van het Rhoonschebosch, kan men, mits voorzien van een toegangsbewijs wandelen en vertoeven en ook naar hartelust genieten van het natuurschoon.

De toegang tot het kasteel is aan de zuidzijde van het gebouw, waarheen een toegangsweg van de Dorpsstraat voert, die aangelegd is op een deel der aan die zijde gedempte slotgracht, waarover vroeger twee ophaalbruggen geslagen waren.

Dit bijzondere bouwwerk dateert uit 1433 en is gesticht door Pieter van Duiveland, heer van Rhoon. Het is in 1598, blijkens een gevelsteentje boven den hoofdingang aanmerkelijk verbouwd en vergroot, waarbij gedeelten van oude muurwerken van het in 1433 gebouwde slot gebruikt zijn. Toen heeft het kasteel zijn tegenwoordigen hoofdvorm verkregen. (Afb. 34).

In het begin der 19e eeuw zijn nog enkele details gewijzigd, waarbij de kruisramen in schuiframen veranderd zijn en de hoofdingang van de tegenwoordige omtimmering voorzien werd.

Het geslacht van de heeren van Rhoon, begint met Pieter van Duiveland, die in 1199 door graaf Dirk VII met een leengoed begiftigd werd, zijnde een plaat in de Maas, die door genoemden Pieter werd bedijkt en waarop hij het eerste slot liet bouwen, „Rhoden" genaamd. In 1421 is dit slot bij de tweede St. Elizabethsvloed geheel verwoest, waarbij ook vele dorpen met hun duizenden bewoners verzwolgen werden en waardoor o.m. de groote waterplas „de Biesbosch" ontstond, die men nu weer voor werkverschaffing gedeeltelijk aan 't droogleggen is.

In een nog bestaande Waal, gelegen achter den tegenwoordigen kweektuin, die aan de oostzijde aan het bosch grenst, wijst men de plaats aan waar, vóór de Elizabethsvloed zijn vernielend werk had verricht, het eerste slot heeft gestaan.

Kort daarna is in 1433 het tegenwoordige kasteel in eenvoudigen vorm gesticht, dat later, als hierboven is gezegd, uitgebreid is geworden en meermalen verbouwd.

In het jaar 1682 werd de heerlijkheid Rhoon met de heerlijkheid Pendrecht, die in de nabijheid lag en eveneens jarèn lang in het bezit van het geslacht van Duiveland was, door Pieter van Duiveland — alle heeren van Duiveland hebben den voornaam van Pieter gedragen — verkocht aan Hans Willem Bentinck tot Diepenheim, heer van Drimmelen,

Sluiten