Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooral ook door de statige, groene omlijsting van hoog opgaand hout.

De hoofdtoegang, waardoor men het gebouw binnen treedt, heeft door de latere verbouwing een karakter verkregen, dat meer bij een woonhuis dan bij een kasteel past.

Wanneer men het kasteel van binnen bekijkt, komt men al spoedig tot de overtuiging, dat een grondige restauratie van het inwendige het gebouw bewoonbaar zou kunnen maken, wat het nu niet is. Daarmede zouden echter belangrijke bedragen gemoeid zijn. Het bevat nu een opeenvolging van groote en kleine vertrekken, die niet in een staat verkeeren, dat zij voor eene behoorlijke huisvesting te gebruiken zijn.

Onder deze vertrekken zyn slechts merkwaardig de ruime hal met de zware eikenhouten 17e eeuwsche hoofdtrap, de groote zaal — eertyds de Crimineele Vierschaar — waarin de vergaderingen van baljuw en leenmannen gehouden werden en de typische oude keukeninrichting met de groote schouw, waarvan het lystwerk versierd is met fronton en groot wapenschild met de door elkander gevlochten letters V.P.E.R. Een van de torens diende ook als gevangenis, terwijl in een der vele kelders ook nog een kerker was gemetseld. Interessant zijn tevens de oude bekappingen boven de zolders van het gebouw.

In verschillende vertrekken staan nog een aantal fraaie antieke meubelen, bovendien vindt men er enkele oude Venetiaansche kaarsenkronen en spiegels.

In de groote zaal, die voorzien is van een balkzoldering en van gestukadoorde wanden met pilasterindeeling, hangen benevens enkele lithografieën, een zevental fraaie pastelteekeningen, voorstellenden de prinsen Willem I, Maurits, Frederik Hendrik, Willem II, Willem III, Willem, Karei, Hendrik Friso en Anna, kroonprinses van Groot-Brittannië. Deze portretten zyn onderteekend met de initialen: P.N. B.F. Enkele vensters van dit groote vertrek zijn voorzien van gebrandschilderde wapens van de gemalinnen van verschillende heeren van Rhoon. In een der nevenvertrekken hangt een groot schilderij met de beeltenis van Hans Willem Bentinck, graaf van Portland.

Aan de Dorpsstraat ligt vlak tegenover het kasteel nog een alleraardigst 18e eeuwsch woonhuisje, dat door zijn goede proporties, zijn eenvoud, doch vooral door het hooge pannendak en de geslaagde wijze, waarop de fraaie voordeur-

Sluiten