Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omtimmering aansluit aan de naastliggende gangraampjes, bijzondere aandacht verdient.

Eertijds was dit waonhuisje als gemeentehuis in gebruik en vergaderden hier het Gemeentebestuur en het College van dijkgraaf en hoogheemraden van de omliggende polders.

In een der vertrekken waar die vergaderingen plaats vonden, is nog een hooge houten schoorsteenmantel, waarboven een paneel in stucwerk met een figuur en reliëf, voorstellend de geblinddoekte gerechtigheid met het wapen van Bentinck, zijnde een kruis van zilver op een blauw veld. Ter zijde zijn de wapens aangebracht van de heerlijkheden Rhoon en Pendrecht, een rood schild met een inhoeking van goud, van vier en een half stuk, en een zilver schild met drie zwarte ijzeren boeien.

Nu dient dit woonhuisje, dat zijn bestemming als gemeentehuis verloren heeft, als woning van den koster der tegenover liggende kerk der Ned. Herv. Gemeente.

In de onmiddellijke nabijheid van het zooeven besproken woonhuis, ligt aan dezelfde zijde der Dorpsstraat het forsche gebouw ,,'t Huis te Pendrecht" genaamd, dat zeer de aandacht trekt. (Afb. 35).

Dit gebouw, dat blijkens het karakter der architectuur, uit het begin der 18e eeuw moet dateeren, heeft het oorspronkelijk gestichte huis te Pendrecht, dat in 1669 door brand werd vernield, vervangen.

Deze noodlottige brand, die in een boerenwoning was ontstaan, had zulk een omvang aangenomen, dat een groot gedeelte van het doro Rhoon in de asch werd gelegd. Hierbij werden verschillende belangrijke bouwwerken als het huis te Pendrecht, het rechthuis, de pastorie en de secretarie van Rhoon en Pendrecht, benevens alle oude cartels, charters en vele andere belangrijke stukken en bescheiden, een prooi der vlammen.

Als stichter van het voormalige huis te Pendrecht wordt aangewezen Pieter van Duiveland, een der jongere leden van het geslacht Duiveland, welk geslacht van 1199 tot 1682 bezitter is geweest van de heerlijkheden Rhoon en Pendrecht.

Bij gelegenheid van het huwelijk van dien Pieter van Duiveland, met de gravin van Dormale, liet hij het huis bouwen en kreeg hij van zijn vader den titel van heer van Pendrecht als huwelijksgeschenk. Na het overlijden van zijn vader werd Pieter van Duiveland bezitter en heer van Rhoon en Pendrecht en verkocht hij het huis te Pendrecht

Sluiten