Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan Sebastiaan van der Coeve, toenmaals baljuw van Rhoon, na wien het huis nog enkele malen van eigenaar verwisselde, totdat het in 1669 door brand werd vernield.

Het tegenwoordige huis te Pendrecht, dat de vroeg 18e eeuwsche architectuur, de Lodewijk XlV-stijl te zien geeft, is vermoedelijk gesticht door den hiervoor meermalen genoemden Hans Willem Bentinck tot Diepenheim, die in 1682 door aankoop bezitter en heer van Rhoon en Pendrecht was geworden.

Het gebouw, dat het hoogste en grootste huis van het dorp is, heeft een fraaien symmetrischen, klassieken voorgevel, die in rooden baksteen gemetseld en van vrij hooge vensters voorzien is, welke door strekken van lichtere steensoort worden afgesloten. De voorgevel, die zonder de lagere aanbouwtjes, welke dienen voor rijtuigen- en paardenstalling en aangebracht zijn in den tijd, toen het huis in koffiehuis met uitspanning werd veranderd, uit drie gevelpartijen bestaat, heeft in het midden een iets vooruitspringend gedeelte. In de as hiervan ligt de hoofdingang met een breede hardsteenen buitenstoep er voor. Aan weerszijden wordt de ingang geflankeerd door twee smallere vensters, die in de voorhal uitkomen.

Aan de onderzijde is de gevel thans voorzien van een gecement plint en aan de bovenzijde van een flinke houten kroonlijst, die boven de voorspringende gevelpartij in een hoog fronton overgaat.

In het tympanveld van dit fronton zijn de gebeeldhouwde wapens van Rhoon en Pendrecht aangebracht, die door een kroon gedekt en door twee staande leeuwen gehouden worden.

Een hoog met blauwe pannen bedekt dak, voorzien van vier zware hoekschoorsteenen en van meerdere dakvensters, geeft aan het geheel, dat een deftigen, statigen indruk maakt, een mooi en karakteristiek silhouet.

Boven den hoofdingang is een groot uithangbord, hangende aan een ver uitstekenden omtimmerden houten balk, waarop het wapen van Rhoon in kleur is aangebracht.

Wie de bouwmeester is geweest van dit jongste der drie in deze omgeving liggende oude gebouwen, (de kerk, het kasteel van Rhoon en 't huis te Pendrecht) is niet bekend, doch ook hier waag ik een veronderstelling, namelijk dat dit gebouw, hetwelk van meer dan gewonen architecto-

Sluiten