Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NORBERT VAN GENNEP EEN PELGRIM OP AARDE

EERSTE BEDRIJF

SPEELT ANNO 1118 OP DE SYNODE VAN FRITZLAR; NORBERT, NA ZIJN BEKEERING VAN WERELDLING TOT BOETGEZANT, STAAT OP BLOOTE VOETEN EN IN EEN SCHAPENVACHT GEHULD VOOR DEN PAUSELIJKEN LEGAAT KUNO VAN PRAENESTE.

EERSTE TOONEEL. KUNO.

De Kerk van Christus kent haar donk're tijd

En menig onzer is een man van aarde,

Die aan den eeuw'gen tweestrijd der twee Zwaarden

Zijn waarden dankt en ook zijn waardigheid.

De Judassen herleefden in de vorsten

Die machtsbelust, in ongelijken strijd,

De rechten van Gods Kerk aanranden dorsten; —

Het Christenvolk, verbijsterd en misleid

Door nieuwlichters en valsche heilsprofeten,

Is gansch zijn zin en ook zijn weg vergeten

En stuwt, vervreemd van 't allerbeste Goed,

In schaamte en armoe 't noodlot tegemoet.

En in de scheuring tusschen leer en leven

Volgt het verward den huurling op den voet

En weet niet waar zijn herders zijn gebleven.

Gij dan, gesteld om 't arme volk te weiden

En die een steunpunt vindt in Christus' woord,

Dat Hij met ons is tot het eind der tijden.

Verheft uw stem: dat u de heerde hoort!

Sluiten