Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN PELGRIM OP AARDE

Bedenk, mijn zoon, bij 't licht, dat u verklaart, En 't hevig vuur, waarvan gij blijkt bezeten: Het duister licht, dat gij zelf eertijds waart En wil uw eigen zonden nooit vergeten.

NORBERT.

Hetgeen ik deed, heb ik gedaan door Hem, Die eens het spreken is en dan het zwijgen: Mijn woord werd Woord, mijn stem werd Stem —' Eén was de stormwind en ik was de twijgen...

KUNO.

Vergis u niet in Hem, die 't al herschiep

Toen op het Pinksterfeest zijn vuur kwam razen;

Sinds alle zeilen bolden van zijn blazen

En Petrus' schip met kracht van stapel liep —■

Spreekt Hij door Petrus en door zijn gezag!

AANKLAGER. Dit is het derde punt van ons beklag Dat deze —» afgezien nog van de reden Waaróm hij spreekt — geen macht daartoe ontving En zonder zending dus de prediking Misbruikt en 't kerk'lijk ambt bekleedde.

KUNO.

Mijn zoon, deez' aanklacht is van groot gewicht En niet ontbloot van vele zielsgevaren ...

NORBERT.

De Geest bezocht mij met zijn hevig licht, Bezat mij tot de wortels van mijn haren En ik, in weerwil aller wet, werd plicht En werd zijn stem te midden van de scharen. Zijn vuren wijsheid brandt mij in den mond

Sluiten