Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NORBERT VAN GENNEP

AGNUS.

Hier staat de Boodschap levend op den drempell LEO.

Hier straalt de wijsheid in een schoon exempel!

AGNUS.

De arme Norbert voor zijn testament, Vraagt een notaris en wat perkament!

NOTARIS.

Ze drukken, duwen mij van alle kanten ...

LEO.

Schrijf op! Notaris! Ja, wees maar content!

Heer Norbert laat zijn voorbeeld na aan zijn verwanten!

AGNUS.

Halt, lieden, halt! een oogenblik geduld!

LEO.

Zijn beneficie aan de kerk in Xanten Den domsten koorheer, die zijn ambt vervult; Een deel der landen aan het Stift in Keulen; Het rijkste deel schenkt hij den armsten Abt. De armste koopman krijgt zijn ezelsveulen Omdat hij nooit op onrecht werd betrapt.

AGNUS.

Zalig de man, die nooit meer hoeft te rekenen Want deze deeling is zijn laatste som!

LEO.

Ja zalig, die zijn laatste wil mag teekenen En dwaas om Christus' wille wordt en dom!

Sluiten