Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N O R B E RT VAN GENNEP

LEO.

De zak is leeg! — de armen zijn tevreden.

AGNUS.

Een schrale ridder vraagt om uw livrei:

Uw pluimenhoed, uw zwaard, uw zijden kleeden ...

LEO.

Nu komt de arme Christus naderbij!

NORBERT. Alleen mijn offerkelk wil ik behouden, Want in het offer putten wij de kracht Als wij als lammeren voortaan en zonder klacht Geschoren, straks door honger en door koude, Den armen Ghristus zoeken, waar Hij wacht.

AGNUS.

Haast u dan, Norbert, Jesus Christus tegen!

NORBERT.

Gaan wij van hier!

LEO.

Maar niet dan na uw zegen. NORBERT.

Ik ben een zondaar! (ZEGENT).

AGNUS EN LEO. Vader! goede reis!

LEO.

Daar gaan we dan!

AGNUS. Op weg naar 't Paradijs!

Sluiten