Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN PELGRIM OP AARDE

TWEEDE BEDRIJF

SPEELT IN ST. GILLES, ZUID-FRANKRIJK, WAAR GELASIUS II RESIDEERDE.

EERSTE TOONEEL.

OP DEN DREMPEL VAN 'T PAUSELIJK VERBLIJF. NORBERT, LEO EN AGNUS EN EEN DERDE, EEN KLERK, DIE ZICH ONDERWEG BIJ HEN AANGESLOTEN HAD. PRIESTERS, VOLK EN BISSCHOPPEN GAAN AF EN AAN.

DE KLERK.

De priester gaat voorbij ... Aan deze halte

Krijgt heel 't hardvochtig priesterdom gestalte ...

Was ik bij ons gebleven aan de Maas

Dan was ik wijs, — dan was ik wijs

In stede van door sneeuw en ijs

Het spoor te volgen van een dwaas...

Had 'k liever mij een vinger afgebeten

Dan mij te wagen aan dit avontuur . ,

AGNUS. Broeder, wat ziet gij gram!

LEO.

Wat kijkt gij zuur!

AGNUS.

Dra gaan wij pap met zilv'ren lepels eten! ...

DE KLERK. Een priester ging voorbij èn een leviet En geen van beiden die ons hoort of zietl De Christenen doen niet onder voor de Joden En beiden zijn voor Christus dus als dooden!...

Sluiten