Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN P E L G RIM OP AARDE

KARDINAAL. (GEEFT DE BEURS.) Draag zorg voor hert!

KLERK Ik ben een man van zaken!

KARDINAAL. (TOT NORBERT.) En wat met u, die ziek zijt, zooals zij?

NORBERT.

Ik ben een pelgrim en ik ga voorbij! Ik kom om zending en om ééns gezonden, De stem te worden van een schoone konde Een groote roeper heel de wereld door.

KLERK.

Op, broeders, op! de ezels staan reeds voor!

LEO.

Moeten wij nu van onzen Meester scheiden?

NORBERT.

Gaat samen, waar de Heer u heen zal leiden En weldra ben ik bij u waar gij zijt. Een enkel uur!

AGNUS.

Och Vader!

NORBERT.

Weinig tijd,

Mijn kinderen!

LEO.

Laat ons niet lang verlangen. NORBERT.

Als ik mijn zendingsbrieven heb ontvangen Kom ik tot u, mijn broers, met grooten spoed;

3

Sluiten