Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NORBERT VAN GENNEP

DE PAUS.

Als daar een spreekt en ge op uw vrede staat

Bewandel dan, als wijs is, deze wegen:

Wanneer hij slechter is dan gij, wordt dan niet kwaad —

Wat ligt er aan een kwade man gelegen?! —

Wanneer hij even goed is, ken ik hem u eigen,

Maar als hij beter is dan gij, neem hem te baat

Door stil te luisteren en lang te zwijgen.

Mijn zoon, het zwijgen heeft mij niet geschaad;

Want in den ondertoon van een ballade.

Waarin een edelman zich proeven laat,

Ruischt, zwaar als bloed, de stem van een genade

Wier grootheid men vermoedt, maar niet kan raden.

Voorwaar! Voorwaar! het Godsrijk lijdt geweld

En roept naar alle kanten om den held.

En nooit was Christus' lichaam zóó melaatsch

Of daar was nog wel één gezonde plaats

Tot heil en bloei van vele anderen.

Wat wenscht gij dan om 't aanschijn te veranderen

Der aarde, zoon?

NORBERT. Uw zending en uw zegen! DE PAUS.

Die zijn bij voorbaat u reeds toegestaan;

Doch welke middelen wendt gij nog aan?

Hoe komt gij tot uw doel? Langs welke wegen...?

NORBERT.

Heer, langs dezelfde die de Meester ging

Met zijn Apostelen: der prediking —

En van een arm en apostolisch leven.

Ik vraag u slechts mijn stem een spits te geven.

Mijn woord de scherpte van een edel zwaard.

Sluiten