Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN PELGRIM OP AARDE

DE PAUS.

Doch als uw geest den weerstand ondervindt

Van die, naar plicht, uw moed aanwakk'ren zouden?

NORBERT.

Dan is het zaak om enkel moed te houden;

En welk een schip kampt nooit met tegenwindl —■

DE PAUS.

Vergeet het niet: boetvaardigheid en boete Zijn bij der aarde grooten niet in tel; Men ziet niet graag een man op bloote voeten, Noch kemelsharen kleed, nóch schapenvel; Dies zal 'k uw stem een vrijgeleide geven. Een onbepaalde wijdheid aan uw woord, Mijn zegen op uw arbeid en uw streven —» Zoo wordt uw stem mijn stem en één accoord, Opdat ook abten, bisschoppen, prelaten Al willen zij uw boodschap niet verstaan, li ongemoeid in uwen arbeid laten ... De reis was lang; vóór ik u heen laat gaan Om weer opnieuw de wereld af te visschen Zult ge u verkwikken eerst in mijn paleis...

NORBERT.

Mijn broeders zijn op weg naar 't paradijs, Ik zou hun hemelvaart niet gaarne missen ... Een andere is — mijn derde reisgezel <—1 Een zakkendief — niet ver meer van de hel, Maar met wat spoed kan ik hem nog inhalen Voor hij zijn tol aan Satan zal betalen...

DE PAUS.

Mijn zegen dan!

Sluiten