Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN PELGRIM OP A ARDE

AGNUS. en de Zoon...

LEO.

En op Zijn hand ...

NORBERT. En, broeder, op Zijn hand? —

LEO.

De Almacht'ge duif van den volmaakten vrede ...

NORBERT. Zij zijn zoover, zoover als een kan zijn.

DE WAARD.

Dood?! Zijn ze dood? Ach heerl wat doet dat pijn!!

Een grauwe ezel van een klerk beneden

Brengt deze beurs ... Och, heer! kon ik u troosten ...

NORBERT. Gij kunt me een dienst bewijzen...

DE WAARD.

als ik kon ...

NORBERT.

Begraaf dan dezen met de voeten naar het Oosten En leg hen met het aanschijn naar de zon.

DE WAARD.

En deze beurs? —

NORBERT. Die is voor u!

DE WAARD.

Voor mij...?

NORBERT.

Ik ben een pelgrim en ik ga voorbij...

Sluiten