Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NORBERT VA N GENNEP

DERDE BEDRIJF

SPEELT IN VALENCIENNES. NORBERT, DOODZIEK VAN INSPANNING. KOUDE EN ONTBERING, BEZOEKT ER ZIJN VRIEND BURCHARD, BISSCHOP VAN KAMERIJK EN WINT ER HUGO, DIENS KAPELAAN, VOOR ZIJN APOSTOLISCH LEVEN.

EERSTE TOONEEL. HUGO.

Een arme pelgrim, Heer, staat voor de poort;

BURCHARD.

Geef hem een aalmoes, Hugo, help hem vóórt!

HUGO.

Hij neemt geen aalmoes aan, doch wil u spreken;

BURCHARD.

Wat moet die vreemdeling? — Wie kan dat rijn?

HUGO.

Een barrevoeter, en naar taal en teeken, Uit Lotharingen of van bij den Rijn.

BURCHARD. Beduid hem, dat ik niet ben te genaken, Dat ik uit Kamerijk ben en op reis En overdruk door tijdelijke zaken; — Misschien vergist hij zich in dit paleis!

HUGO.

Hij zegt, dat hij Burchard de hand wil reiken; Hij zag u dezen morgen in de Mis En zweert van uwen drempel niet te wijken: Daar vriendschap méér dan drukke zaken is!

Sluiten