Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN PELGRIM OP AARDE

NORBERT.

Vriend! 2e brandt!!! En van haar brand ben ik het brandend teeken.

BURCHARD.

Tot vroeg of laat uw kracht ineen zal breken. Daar lijf noch ziel, door zulk een vuur gekweld, Het zonder rust noch leeftocht niet lang stelt!

NORBERT.

Ik ga tot waar mijn Drijver mij zal binden En lijf en ziel haar pleisterplaats mag vinden;

BURCHARD.

't Is steeds dezelfde en verbeten wil!

NORBERT.

Burchard, vaarwel! •—

BURCHARD.

Ik reken met geen gril, Noch ben gewoon op tegenstand te stooten; Zie, toen je kwam, vond jij mijn deur gesloten. Mijn deur vindt je ook gesloten nu je gaat... Ik zie met weemoed naar je moe gelaat Als met een vale doodskleur overtogen ...

NORBERT.

Ik zie met weemoed, Burchard, naar jou oogen ...

BURCHARD. Eén dag! één uur slechts ...

4

Sluiten