Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NORBERT VAN GENNEP

NORBERT.

Burchard, ga opzij. De vriendschap blijft,... een pelgrim gaat voorbij...

HUGO.

Hoort gij dat groot gedruisch ... opeens dat leven ...? NORBERT.

Gods wolfshond heeft de beerde saamgedreven: De honger doet hen blaten om het brood...

BURCHARD.

Wat eischen zij?

NORBERT. Wat eischt een volk in nood? ... BURCHARD. Gij zijt te ziek om tot dat volk te spreken!

NORBERT.

Wat zwakheid let mij hun het brood te breken Wanneer de Geest mijn tong tot hen ontbindt?!

HUGO.

Zij roepen om den pelgrim! Ziet, een kind Draagt een olijftak voor de schare ...;

NORBERT.

Het zijn steeds kinderen die Gods engelen waren En dragers van een hemelsch zinnebeeld ...

HUGO.

Het volk, dat eerst in kampen scheen verdeeld Smelt samen om een Kribbe en staat verslagen Achter twee edelen, die de bondskist dragen ... Een oude herder komt naar hier gegaan ...

Sluiten