Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN PELGRIM O P AARDE

HUGO.

't Beginsel, dat gij voorstaat, is niet kwaad Maar practisch lijkt het moeilijk toch te wezen; Want alles vraagt om evenwicht en maat. En alle wijsheid vindt haar grond in dezen — En alle schoonheid ook en alle goed ...

NORBERT.

Ik wist altijd in warmte nóch in koude In wijsheid nóch in dwaasheid maat te houden, Daar alle uitersten zich raken in mijn bloed; Zie dan, hoe min 'k geschikt ben u te leiden: De schaal der wijsheid slaat naar u steeds door.

HUGO.

Het gaat er hier niet om, wie van ons beiden

In redeneerkunst achtergaat of voor:

Och, iedere ezel stapt wel eens wat zachter

En ieder veulen draaft dan wel eens dóór;

Gewoonlijk, vader, loopt het veulen achter.

En loopt — 't is maar een beeld — de ezel vóór ...

NORBERT.

Laat u door schijn van vroomheid niet verblinden;

HUGO.

Ik heb gebeden en ik heb verstaan;

NORBERT.

Gij geeft uzelven prijs aan alle winden ... Ik ga voorbij...

Sluiten