Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NORBERT VAN GENNEP

HUGO. En ik zal met u gaan!

NORBERT.

Waarheen? Waarheen?

HUGO.

Waar u de Geest zal drijven Daar, vader, stap ik zwijgend in uw spoor, Sta, waar gij staat en blijf waar gij zult blijven En ga met u, wanneer gij doorgaat, door...

NORBERT.

Sta waar gij staat, indien ik u mag vragen, In plaats van u te steke' in 't avontuur, Dat enkelen, en slechts uit noodzaak, wagen ... Een dwaze, roekelooze sprong door vuur...

HUGO.

't Was steeds mijn droom een groote sprong te wagen!

In droom op droom heeft Christus mij omkleed

En om mijn schamelheid een schapenvacht geslagen —

En nu 'k mezelf in u erken en weet...

Wilt gij, waartoe één Geest mij dwingt, ontraden ...?

Neen, vader! — Samen gaan wij naar één land

En zullen we alle wateren doorwaden

En alle woestenij en alle brand!

Gij zijt de wekker van een groot verlangen,

Dat, diep in mij en in een diepen slaap,

Lag wonderlijk verstrengeld en gevangen ...

En weet me nu een kind weer en een knaap:

Een speler met de blijdschappen der aarde,

Een vorscher naar der dingen samenstel,

Sluiten