Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOR BERT VAN GENNEP

VIERDE BEDRIJF

NORBERT BIJ CALIXTUS O EN BARTHOLOMEUS DE JOUX TE LAON. VERDER DE LEERAAR ANSELMUS - ETC.

EERSTE TOONEEL.

BARTHOLOMEUS. Ik vond heer Norbert langs den weg naar Reims gezeten, Daags vóór 't concilie, vader, van dié stad Waarheen hij zich, om uwen wil te weten, Sinds met Gelasius zijn zendbrief was versleten, Aanstonds en wetgetrouw begeven had; Hij zat daar, die geen toegang vond, verlaten — En diep ontroerd door die beproefde ziel, Heb 'k hem een weg gebaand door de prelaten; Maar die ootmoedig voor uw voeten viel. En op uw zegen en uw zending wachtte, Ontving uw zegen wel, uw zending niet.

ANSELMUS.

Wat zijn, omtrent dien Norbert, uw gedachten?

BARTHOLOMEUS. Als men hem oordeelt naar men hoort en ziet — En 't zekerst schat men iemand naar zijn werken, Is deze man een nieuwe boetgezant. En sterke stut der heilige Roomsche Kerke.

ANSELMUS. Zoovelen loopen barvoets door het land Die, naar zij meenen, óók een boodschap dragen, Kiemdragers slechts van geestelijke plagen, Die 't Godsrijk verontrusten dag aan dag.

Sluiten