Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N O RBERT VAN GENNE P

DE PAUS.

Een pelgrim dus? ■— Een valk — en van den band? NORBERT.

Een tamme valk op Christus' fijne hand! Die alle zielen Hem als prooi wil winnen ...

DE PAUS.

Zeer goed! Doch hierop zult gij u bezinnen: Dat één op aarde Christus' plaats bekleedt;

NORBERT.

Geen enkel Christen, vader, die niet weet Wie u met groote waardigheid bekleedde;

DE PAUS.

En met gezag en macht op alle leden Als hoofd der Kerk...

NORBERT. Geen Christen die 't ontkent...

DE PAUS.

Dus zal elk lid zijn als een instrument

En in mijn hand zijn bruikbaarheid bewijzen...

NORBERT.

Elk lager lid zal, wat het hoofd doet, prijzen.

Of 't breekt den Geest en breekt uit het verband ...

DE PAUS.

Zoo zit gij, wilde valk, dus op mijn hand

En houd 'k u, aan uw eigen woord gevangen.

Toom voort uw zwerfdrift in en breed verlangen

Sluiten