Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NORBERT VAN GENNEP

Hij eerst de gansche letter moet verstaan Om gansch de waarheid veilig te belijden. Waar nu de taak, die ik voor u bereidde. Meer dan natuurlijke bespraaktheid eischt, Zult gij, mijn zoon, een tijd de school bezoeken Waar heer Anselmus Christus onderwijst, En u verdiepen in de kanonieke boeken. Anselmus, welke stof gaat gij behandelen?

ANSELMUS.

Den psalm „beati" — of der onbevlekten

Die, als ontkomen, 's Heeren weg bewandelen.

DE PAUS.

Dat zulke spijs in u meer eetlust wektel...

EEN STEM.

Hoe dan de hongerigen zonder hem: De ellendigen der velden en der wegen? Hoe dan de dorstigen naar zijne stem, En hoe de armen voortaan zonder zegen? O Norbert! Norbert! Ziet hem aan den dool: Die door de Wijsheid zelf werd onderwezen ... Die Norbert, arme Norbert gaat op school Van menschelijke wijsheid en leert lezen!

NORBERT.

Mijn GodI die mij door menschentaal vermoeit En tevens mij van binne' uw wil doet weten: Als gij me bindt, mijn God, ben ik geboeid... Mijn lieve God, hoe hebt gij mij gespleten! Waar vind ik uitweg? Is daar géén accoord Tusschen uw woord, o Christus, en uw woord;

Sluiten