Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN PELGRIM OP AARDE

Tusschen uw wil, die mij heeft uitgezonden En uwen wil, die mij hier houdt gebonden ...? 'k Weet hem in U, mijn God, en U in hem. Maar tusschen li en Ü het voetspoor bijster. Sta ik te weifelen en, achl wie wijst er Mij 't midden tusschen echo nu en stem ...?

DE PAUS.

Dien uitweg zal 'k u wijzen, Norbert, luister: 't Inwendig licht, van buitenaf steeds duister. Wordt, als 't zich niet aan het uitwendig paart. Met Gods genade door een stem verklaard ...

DERDE TOONEEL. BARTHOLOMEUS.

Deze edele heeren hebben u gekozen Norbert, tot abt in Sint Martijns convent...

NORBERT.

Wat krenkt gij mij?! Wat hoont mij nu de Booze Met keer op keer een heviger torment!

BARTHOLOMEUS.

Gij zijt gekozen, Norbert, naar de normen!

NORBERT.

Drijf toch geen spot met mij; het lijkt een klucht! Ik ben geen man om kloosters te hervormen Noch om kanunniken te wijzen op hun tucht...

BARTHOLOMEUS. Het is de keuze en vrije wil dier heeren!

Sluiten