Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN PELGRIM OP AARDE

En zijn niet steeds tevreden met de spijzen

Die ik naar best vermogen hun bereid.

Slechts weinigen zijn volkomen, die 't habijt

Der orde dragen en misschien geen twee

Die niet den steun behoeven van een vasten vader,

Die meer zijn zonen dan de wereld nader,

Het roer speelt van een schip in volle zee.

Denkt niet, dat 'k hem de kroon van 't hoofd wil stooten.

Het gaat niet om zijn kroon of om zijn grootte,

Maar slechts om 't leven en 't behoud

Van wat hij zelf als zijne kroon beschouwt;

Om 't welzijn verder van zijn vele zonen,

Die vaderloos in 't huis der armoe wonen ...

(AF)

TWEEDE TOONEEL.

DE KLOK LUIDT; VAN ALLE KANTEN VERLATEN DE BROEDERS HUN WERK EN LOOPEN SAMEN IN HET KAPITTEL, WAAR DE DUIVEL EEN PREEK VOOR HEN HOUDT, VERMOMD ALS DE PRIOR.

LUCIFER.

Broeders, gij weet met welke lage listen

De booze Lucifer ons verontrust,

Sinds wij den man, die zich hier abt noemt, misten;

Die van ons leed bewust of onbewust,

(De broeders mogen zelf daarover twisten:

Ik wil publiek niet graag een oordeel vellen)

In zijnen geest door ordebloei verwaand.

Sluiten