Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NO RBERT VAN GENN EP

HUGO.

Zoo zal ik dan den goeden last, Met Gods genade en tot het einde dragen.

EEN STEM.

't Is aller wensch!

ALLEN. En aller welbehagen!

NORBERT.

Vaarwel dan, huis en moederkorf der zwermen Die zoemend zwerven door Gods Kerk En zeem verzamelen en kostbaar werk; Mijn Praemonstratum, dal van diep ontfermen: O Moederschoot, o zèchte moederschoot. Wat al een kinderen bracht gij Christus groot! En wat een lammeren hebt gij vergaderd! Vaarwel! Vaarwel! Mijn ure is genaderd En Abraham verlaat zijn liefsten stal. Om als een pelgrim wéér en als een blinde Ontdaan van al en naakt van al — Voorbij te gaan en nergens rust te vinden.

EINDE.

De licentia

Superiorum

Sluiten