Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHERMING VAN DEN KWEEKERSEIGENDOM

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE RECHTSGELEERDHEID AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS Dr. H. A. VAN BAKEL, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER GODGELEERDHEID IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN IN DE AULA DER

UNIVERSITEIT

OP DINSDAG 23 JANUARI 1934 DES NAMIDDAGS OM 3Y2 UUR

DOOR

JAN VAN HARREVELD

GEBOREN TE GRONINGEN.

AMSTERDAM N V' Drukkeri> en u,tatv"'i J. H. de BUSSY

1934

Sluiten