Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDSOPGAVE.

HOOFDSTUK I. Blz.

Nieuwe plantenrassen en hoe zij tot stand komen 1

Ontstaan en migratie van cultuurplanten. Wijzen van voortplanting. Veredeling door selectie uit het bestaande. Veredeling door kruising X erminologische vragen in dit geschrift. Beteekenis der veredeling voor den landbouw. De rol van den kweeker. Zijn moeilijkheden om Zijn produkten ingang te doen vinden. Wie als kweeker optreden. De positie van den particulieren kweeker. De economische beteekenis van welgeslaagden kweekersarbeid.

HOOFDSTUK II.

De belangen van den kweeker en het Nederlandsche recht 25

De tegenstelling staatsinstituut — particuliere kweeker. Motiveering van bescherming. Het civiele recht en de kweeker. Organisatie van kweekers. Staatsinstituten, die indirect het kweekersbelang beschermen. Rijksproefstation voor Zaadcontrole, Instituut voor Plantenveredeling. De Nederlandsche Algemeene Keuringsdienst. Verband van den kweekerseigendom met den intellectueelen eigendom. De kweekerseigendom en de Merkenwet. De kweekerseigendom en de Octrooiwet. Een aparte wetgeving ter bescherming van den kweekerseigendom. Uver welke gebieden moet zij zich eventueel uitstrekken? Moeilijker^ a* identificatie van planten. Wat botanici hiervan zeggen. Moeilijkheden bij de handhaving van een eventueel octrooi. Bescherming van de termen „origineel" en „nabouw". Een royalty-regeling.

HOOFDSTUK III.

Bescherming van den kweekerseigendom in andere landen 86

De wetgeving in de Vereenigde Staten van Amerika. Het Duitsche ontwerp. De wetgeving in Polen. In Engeland is op dit gebied geen wetgeving. De wetgeving in Denemarken, Hongarije, Zweden, Roemenië „at 2?e.n .in Tsjechoslowakije en Frankrijk op dit gebied gedaan heeft. Het Belgische ontwerp.

HOOFDSTUK IV.

De bescherming van den kweekerseigendom in Ned.-Indië 111

„ Prganisat'e van den landbouw in Ned.-Indië. Overzicht van een aantal cultures met betrekking tot haar plantmateriaal: Delitabak, Vorstenlandsche tabak, thee, sojaboonen, cassave, aardnoten, koffie, hevea suikerriet. De royalty-regeling in de suikercultuur. Het streven naar een uitvoerverbod voor suikernetstekken. Het contract voor 2961 POT Uitvoerverboden in het algemeen. Internationale regeling als oplossing!

Bijlagen 1—19 145

Sluiten