Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewijzigde eigenschappen zonder kruising en wel door knopvariatie en door mutatie.

Knopvariaties zijn vooral bekend bij die cultuurplanten, welke steeds ongeslachtelijk vermenigvuldigd worden en sterk heterozygoot zijn. Spontaan ontwikkelt zich soms uit een zijknop een tak, die voor een eigenschap afwijkt van het overige deel der plant; vooral afwijkingen in kleur zijn bekend. Oorzaken van het ontstaan van knopvariaties kunnen zoowel uitwendig als innerlijk zijn; bij ongeslachtelijke vermeerdering van den afwijkenden tak blijft de geheele kloon aan dezen tak gelijk; de afwijkende eigenschap der knopvariant blijkt bij geslachtelijke voortplanting door zelfbestuiving dikwijls niet erfelijk te zijn. Het bewust tot stand brengen van knopvariaties geschiedt niet door kweekers; wel kweeken zij meermalen spontaan gevormde knopvariaties voort.

Bij mutaties treden ingrijpende wijzigingen der erffactoren op, ten gevolge waarvan de nieuwe plant sterk afwijkt van de ouderplant; daar de erfelijke aanleg gewijzigd is, gaat deze wijziging bij zelfbestuiving over op de nakomelingschap. Door Röntgenstralen, ultraviolet licht, temperatuurschokken bleek het soms mogelijk, mutaties te doen ontstaan; voor den kweeker is deze vorming van mutanten vooralsnog van weinig belang.

Wanneer nu een nieuw organisme ontstaan is door de kruising van twee planten, welken naam zal men dit dan moeten geven? In de natuur komen slechts individuen voor; elke indeeling is een produkt van het menschelijk denken, slechts gebruikt om tot gemakkelijker aanduiding te komen. De botanie heeft lang een indeeling in 8 primaire groepen volgehouden, loopende van de „afdeeling" (divisio) tot den „vorm" (forma). De regels der internationale botanische nomenclatuurcommissie komen tot een schema van indeeling, dat 22 categorieën omvat en bij het individu eindigt. De „soort" (species) is een in de botanie veel gebruikte groep, waaronder dan alles valt, wat zekere gemeenschappelijke kenmerken bezit; vast staat ook dit begrip niet; het woord soort geeft aanleiding tot groote verwarring; men zou beter doen hier van „collectieve soort" of „groote soort" te spreken, want de meeste „groote soorten" zijn een verzameling van kleinere soorten,

Sluiten