Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hectaren grond, die vroeger onbebouwbaar waren omdat de eerste nachtvorst te vroeg in September viel om tarwebouw te laten slagen.x) De katoenvariëteit Westex deed de katoencultuur 100 km naar het Noorden en Westen uitbreiden op daarvoor voordien klimatologisch ongeschikte terreinen.2) De kruising van Zweedsche zomertarwe met Zuid-Europeesche tarwe gaf een 10 è 15 % hoogere opbrengst en was toch niet later rijp. 3) De Russen geven zich zeer veel moeite om voor de steppen met haar aride klimaten nieuwe plantenrassen te vinden en hebben met dit doel groote wetenschappelijke instituten gesticht.

Ten slotte moet nog gewezen worden op eigenschappen, die op zichzelf van ondergeschikt belang zijn, maar toch de cultuurwaarde van een ras kunnen verhoogen. Een tarweras met stijver stroo laat zich gemakkelijker, dus goedkooper oogsten; een aardbei, die stevige stengels maakt, laat daardoor haar vruchten minder op den grond liggen, zoodat zij minder door slakken aangevreten worden of bij regenweer minder rotten. Een tot nu toe zeldzaam geval van een op bestelling gemaakte variëteit4) is de „roundtip tobacco"; in het dal van de Connecticut-rivier (in den staat Connecticut der U.S.A.) werden 4 variëteiten tabak verbouwd, die alle evenwel gebreken bezaten; men heeft nu door kruising een nieuwe variëteit verkregen, die de voordeelen der vier bestaande in zich vereenigt met afwezigheid der gebreken.

Bijna al deze voorbeelden liggen op het gebied van den landbouw. Maar wanneer wij in staat zouden zijn onze voorvaderen, nog niet eens uit een ver verleden, onze huidige groenten en vruchten te toonen, zouden zij zeker de handen in elkaar slaan over den belangrijken vooruitgang, die hierin sinds hun tijd verkregen is.

De aangevoerde voorbeelden zouden nog met zeer vele, meer of minder sprekende vermeerderd kunnen worden. Feit is dat

') Newman in Bulletin de 1'Association Intern, des Sélectionneurs de Plantes, Vol. IV, p. 269.

2) R. C. P. Boone, Le Cotonnier, 1929.

3) H. Nilsson—Ehle, The breeding of agricultural plants in Sweden. Skandinaviska Kreditaktiebolaget, Quarterly Report, April, 1930.

4) J. M. Sirks, Plantenveredeling en genetica in de Oostelijke Staten van Noord-Amerika, 1927, p. 23.

Sluiten