Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

It is a concept; a thing evolved by the mind. It is not a tangible thing produced by manaal effort. The statute does refer, to be sure, to one who has invented any new „art, machine, manufacture or composition of matter". These things are tangible. But it does not say, one who has „made" a machine, etc.; it says „invented such things. And the act of invention is undeniedly and undeniably a mental and not a manual act. The phrase „art, machine, manufacture, or compostiton of matter" merely refers to and limits the subject matter of the concept."

Wanneer dus iemand bij het kruisen een nieuw denkbeeld, een nieuwe gedachte gebruikt, dan zou dit denkbeeld de noodzakelijke elementen van het begrip uitvinding completeeren ]); de uitvinding zou dan zijn het tot stand komen van een bepaalde' ruising door een bepaalde werkwijze, m.a.w. het tot stand komen dxerzelfde kruising op andere wijze (gesteld dit ware mogelijk) zou niet belet worden. Maar de meeste huidige kweekersprodukten geven slechts een „uitkomst", die niet meer is dan „een deskundige, met de wetenschap, waarover zijn vak beschikt, tot nu toe bereiken kon" (Memorie van Toelichting). Wellicht is dit wat de Duitschers een Konstruktion noemen (Die synthetisch aufbauende Tatigkeit, die von einem gegebenen Punkt ausgehend unter Anwendung bestimmter Gesetze und vorhandener Fertigkeiten der Technik operiert, zegt Osterrieth in zijn Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, 1908).

Wat dus den gemiddelden vakman bekend is en wat hij zonder speciaal vernuft kan uitvoeren, is geen uitvinding; tegenover elkaar moeten gesteld worden het voortbouwen op de bestaande techniek en het bijzonder inzicht, het nieuwe denkbeeld. Moorrees schrijft in het Polytechnisch Weekblad, 1919, p. 100: „een bekwaam constructeur volgt den betreden weg, aan hem hebben wij te danken de geleidelijke vooruitgang in de techniekeen uitvinder is hij zelden."

Moorrees (terzelfder plaatse) en Resius (Uitvinding, Uitvinder

l) Een voorbeeld vindt men bij Fruwirth, Handbuch, I, 5e Aufl., p 334

bii nLTeg2Ulge\°f Jeg,SPUiten V3n h6t stuifmeel in P^ats van castratie ■' Planten' waarbl) dit laatste wegens den bouw van de bloem moeilijk

Sluiten