Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwart worden der latex, de tintenovergang en het patroon leveren verschillen op. Maar het opstellen van een determinatietabel volgens deze reactie bleek niet mogelijk, daar men slechts met één kenmerk te maken heeft, dit kenmerk eenigszins variabel en ten slotte een beschrijving der kleuren moeilijk en ook sterk van subjectieve waarneming afhankelijk is.

Bij het bepalen van het ras, waartoe een aardappel behoort volgens de lichtkiemmethode, laat men de oogen uitloopen in droge lucht; het uitloopende deel wordt groen met min of meer rood- of blauwviolette verkleuringen door anthocyaan; kleur, beharing en vorm van de uitloopers ontwikkelen zich bij de individuen van een ras op gelijke, bij elk ras daarentegen op verschillende wijze. In Heft 34 (1927) van de Mitteilungen aus der Biologischen Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft beschrijft K. Snell de methode uitvoerig en geeft van een groot aantal in Duitschland verspreide aardappelrassen een beschrijving uitgaande van deze kenmerken. Op grond hiervan brengt hij de rassen in groepen bijeen; of het eenvoudig is de rassen in deze groepen te onderscheiden, laten wij den lezer ter beoordeeling aan de hand van het volgende voorbeeld.

Ras. Direktor Johannsen Ersatz Zwickauer (kweeker Modrow) (kweeker Richter)

knol:

van buiten wit wit

van binnen wit wit

vorm rond rond

lichtkiem:

bovenste deel vuilgroen vuilgroen

blijft lang gesloten blijft lang gesloten gedrongen

onderste deel roodviolet licht-roodviolet

sterk behaard tamelijk sterk behaard

Bij den Nederlandschen Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen heeft men deze methode in studie genomen en er thans zooveel ervaring mee opgedaan, dat een zeer groot aantal

Sluiten