Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De huidige stand der beschrijvende botanische wetenschap laat nog niet toe, met dezelfde zekerheid planten te identificeeren, als bijv. de chemie dat kan voor chemische stoffen. Te verwonderen is dat niet, gezien het feit dat de eene wetenschap met levend, de andere met dood materiaal werkt. Met de bestaande beschrijvingen kunnen een zeer gering aantal specialiteiten van een aantal plantenrassen (doch lang niet van alle) voor de doeleinden der praktijk wel een identiteit vaststellen, doch zeer weinig dezer specialisten zal het aanlokken, dezen arbeid als basis voor een rechtsstrijd te doen dienen. De materie is daartoe te ingewikkeld; wanneer voor de beheersching van een probleem een zoo vergaande specialisatie noodig is, dat slechts zeer weinig deskundigen beschikbaar zijn, blijft voor den rechter geen gelegenheid voor de vorming van een eigen oordeel over; de deskundige gaat op den stoel des rechters zitten; de rechter is nog slechts de spreekbuis, die uitspreekt wat de deskundige hem voorzegt.

Maai, zal men zeggen, ook nu wordt van wetenschappelijke instellingen en experts dikwijls advies gevraagd voor problemen, die met identificatie verband houden. In vele gevallen zijn experts ai biters over rasechtheid tusschen kooper en verkooper en met klimmend succes; de wetenschap speurt steeds naar betere methoden om tot zuiverder onderscheiding te geraken. Opgemerkt moet evenwel worden, dat hier de wetenschappelijke expert als regel de rol vervult van controleur voor den consument: deze, de consument-landbouwer, vraagt t.o.v. zijn zaai- en pootgoed: wat ik hier koop, is dat inderdaad wat mij aangeboden wordt, wat ik verwacht, wat ik ken met die bepaalde eigenschappen? En de verkooper haast zich om den wetenschappelijken adviseur alles tegemoet te dragen wat deze wenscht; geen inlichting, geen monster, geen locale inspectie wordt hem geweigerd. Hier is de verkooper bijna altijd in de rotsvaste overtuiging, dat hij inderdaad levert, wat hij zegt; ware het anders, hij zou zich wachten den wetenschappelijken dwarskijker in zijn bedrijf te halen. En wanneer de expert als zijn overtuiging meedeelt, dat hier iets geleverd wordt, wat niet identiek is met het aangeprezene, dan treft dit den verkooper als een zware slag. De expert is hier de door partijen aangestelde arbiter.

Sluiten