Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

have pondered long over the definition of a hybrid, which „results from seedlings of cross-pollenization of two species, two varieties or of a species and a variety".

De meening dat de mogelijkheid om door een goede beschrijving een nieuwen vorm afdoende te onderscheiden niet overschat moet worden, wordt door dit blad eveneens gedeeld (1930, p. 361): „Much reliance is placed in the Report on the accuracy of botanical nomenclature as an aid to patent, description without realizing that much of this is quite inadequate to distinguish between varieties, where differences in flavor, odor, texture of flesh, and a multitude of other characteristics defy botanical differentiation. The Report fails to emphasize that much of the vocabulary of botanical nomenclature deals with characters of not the slightest economie importance, but having varying degrees of excellence for specific definition. Botanical terminology will be a great aid in defining new varieties, but it will not be enough. Other botanical devices, such as the Standard color chart, of which Ridgeway's is at present time the most widely used, will also facilitate definition of claims. In matters of color and flavor and other characters having marked seasonal and regional variation, the practical importance of too microscopically accurate definitions is questionable. There is nothing to be gained by attempting to make imaginary distinctions of fluctuating characters."

Dat men niet gerust is op het onderzoek, waaraan het Patent Office de ingediende aanvragen voor planten-octrooien zal moeten onderwerpen, blijkt wel uit het feit, dat men in de wet zelf (Section 4) den President gemachtigd heeft bij „executive order" het Departement van Landbouw op te dragen bij dezen arbeid hulp te verkenen door zijn technisch personeel. Deze „executive order" is als No. 5464 op 17 October 1930 door president Hoover afgekondigd. Het Journal of Heredity drukt deze „order" af onder het veelzeggend hoofd „trouble ahead for the U.S.A.D.". Maar in weerwil van deze technische hulp blijft het ons moeilijk schijnen om in woorden te beschrijven hoe een viooltje ruikt of een appel smaakt. Intusschen geven de tot nu toe ingewilligde octrooien niet den indruk, dat van de hulp van het Departement

Sluiten