Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te bezitten of haar op een ras toepast, hetwelk voor deze aanduiding niet in aanmerking komt, is strafbaar. Het bovengenoemde register zal dan tevens in nader verband tot het ministerie van landbouw gebracht worden. Tot dusver is dit ontwerp echter nog geen wet geworden.

In Engeland is de plantenveredeling tenminste op landbouwgebied voornamelijk in handen van staatsinstituten. Er bestaan eenige aardappelkweekers, een enkele kweeker van zaaigranen, maar het belangrijkste werk geschiedt in instellingen als het Cambridge University Plant Breeding Institute (voornamelijk granen) en het Welsh Plant Breeding Station (voornamelijk grassen en klaver). Ook hier verschillen de meeningen over de wenschelijkheid van wettelijke bescherming van nieuwe rassen, maar de meerderheid der belanghebbende kringen is van oordeel, dat een wettelijke bescherming weinig voordeelen belooft. Belangstelling is er slechts voor in tuinbouwkringen (zie p. 58). Op een verzoek om inlichtingen kregen wij van het Ministry of Agriculture and Fisheries ten antwoord: so far as the legal side is concerned, the Government have not framed any measure to provide for patents for new varieties.

Meer wordt verwacht van vrijwillige toetreding tot registers door den staat gesteund; dit komt meer overeen met den Engelschen geest, die de persoonlijke vrijheid zoo weinig mogelijk door wetten belemmerd wenscht, zegt J. Voss in „Der Züchter", 1932, p. 79. Daarom heeft men in 1920 het „Potato Synonym Committee", in 1925 het „Cereal Synonym Committee" opgericht, voor een deel door den staat gefinancierd en voor een deel samengesteld uit staatsambtenaren in dienst der wetenschappelijke instituten. In de registers dezer Committee's worden nieuwe rassen ingeschreven, doch slechts wanneer de Committee's van oordeel zijn, dat het ras nieuw is, immuun tegen een aantal ziekten is en kwaliteiten bezit, welke haar de bestaande rassen doet evenaren of voorbijstreven, welke laatste kwaliteiten uit prosven moeten blijken. De staat van zijn kant geeft slechts keuringscertificaten af op den naam, waaronder het betreffende ras ingeschreven staat. De handelaren in zaaizaad zijn eveneens vrij-

Sluiten