Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

De bescherming van den kweekerseigendom in Nederlandsch-Indië.

In Ned. Indië heeft de ontwikkeling van den landbouw geleid tot een situatie, die aanleiding geeft tot een belangenstrijd van geheel andere orde en vorm dan in Europa. De zuiver inlandsche landbouw, die niet of zeer weinig-voor den export produceert, heeft zich zeer weinig bekommerd om eenige systematische veredeling van de cultuurgewassen, die zij verbouwt. De resultaten van wat op dit gebied geschiedt door gouvernementsinstellingen voor de rijstcultuur, den cassave-verbouw en andere gewassen, worden in hun vollen omvang ter beschikking gesteld van iedereen. Op den inlandschen landbouw, die wèl voor export produceert komen wij nog nader terug.

Naast den inlandschen landbouw is een Europeesche landbouw ontstaan, welke vrijwel uitsluitend voor den export werkt. Deze landbouw wordt uitgeoefend door ondernemingen, welke als regel één gewas, slechts bij uitzondering meerdere aanplanten; deze ondernemingen zijn geheel als grootbedrijf ingericht en bijna alle in handen van vennootschappen.

In den loop van eenige decennia is voor alle doeleinden, die de gezamenlijke belangen dezer takken van landbouw aangaan, de aaneensluiting der aparte ondernemingen, later der vennootschappen, in bonden en vereenigingen bijna volkomen geworden. Het aantal Europeesch geleide bedrijven, dat zich buiten die centrale organisaties bevindt, is zeer gering. Crises, algemeene zoowel als in speciale cultures, hebben de regeering in meerdere gevallen genoopt via de wetgeving de laatste buitenstaanders in centrale organisaties te drijven.

Sluiten