Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat de aanplant van Deli-tabak noch in Florida, noch in Kameroen, noch in Indo-China, Britsch-Noord-Borneo, Serawak of elders een succes is geweest, dankt Deli aan het feit dat deze cultuur zoo hooge eischen stelt aan een combinatie van klimatologische en bodemomstandigheden, dat die elders niet zoo gemakkelijk gevonden worden. J) Ware het anders, dan zou de cultuur zeker buiten het beperkte gebied op Sumatra's Oostkust, waar zij thans uitgeoefend wordt, wel uitgebreid zijn. Dit is vele malen beproefd, maar altijd mislukt. Nog in recenten tijd zijn proeven in de Padangsche bovenlanden onder deskundige leiding genomen, doch niet geslaagd. Deze omstandigheid geeft natuurlijk aan het uitvoerverbod een valschen schijn van effect.

Vorstenlandsche tabak. 2)

In de Vorstenlanden worden mengsels gekweekt die lijnen genoemd worden, maar niet geheel zuiver zijn. Het geheel zuiver maken van een lijn kost een aantal jaren. De geheele tabakscultuur rust op een paar dezer mengsels, welke de namen Kanari en Y 10 dragen. Deze mengsels zijn ook onder elkaar gekruist en dit heeft na selectie lijnen opgeleverd, die op bepaalde ondernemingen veel succes hebben. Het gebruik van dit materiaal heeft de kwaliteit zoodanig verbeterd, dat in de laatste jaren een klimmend percentage van den oogst als dekblad naar Amerika verkocht kon worden.

Op te merken valt, dat ook in de Vorstenlanden de hoeveelheden regen en de regenverdeeling, de grond (men plant voornamelijk op recent-vulkanische gronden van verschillenden graad van lichtheid, afkomstig van den Merapi) en de hoogteligging der ondernemingen alle invloed oefenen of een bepaald mengsel of een bepaalde lijn zullen slagen. Het is om deze reden, dat de tabaksplanters weinig bevreesd zijn voor de gevaren, die in den uitvoer van tabakszaad zouden liggen. Men meent dat er heel weinig kans is dat het zaad uit de Vorstenlanden elders zou slagen en voor zoover ons bekend, is dan ook in de kringen der Vorsten-

1) Zie de agrogeologische publicaties van C. H. Oosting en Dr. J. H. Druif in de Mededeelingen van het Deli-Proefstation.

2) Zie het Jubileumnummer ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Departement van Landbouw van ,,De Bergcultures".

Sluiten