Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoogere opbrengst en men berekent alleen voor de residentie Soerabaya hieruit een voordeel voor de bevolking van een kwart millioen gulden per jaar.

Er bestaat overigens in Indië een groote verscheidenheid van rassen, die nog niet gemakkelijk gedetermineerd kunnen worden. In 1928 is men begonnen de op Java voorkomende rassen te verzamelen (ongeveer een honderdtal, waarvan een aantal identiek zal blijken). Daar hier alleen staatszorg voor de veredeling bestaat, hebben zich geen stemmen verheven voor bescherming van de rechten van den kweeker.

Rijst.

Evenals bij de soja is slechts het Algemeen Proefstation voor den Landbouw bezig met veredelingswerk; deze instelling is sinds 1905 begonnen met het selecteeren van zuivere lijnen, doch tot dusver met weinig resultaat. De invloed van dezen arbeid op den ïnlandschen rijstaanplant is vooralsnog zeer gering; misschien speelt de smaak van de bevolking, die mengsels prefereert, hierbij een rol.

Cassave J).

Deze plant is in den loop der 19e eeuw meerdere malen uit Zuiden Midden-Amerika en waarschijnlijk ook uit Mauritius (de soort Singapore rood) ingevoerd; ze wordt uit stekken voortgeplant en men heeft dus te doen met kloonen. De inlandsche aanplant beslaat ruim 700.000 ha per jaar; die van de Europeesche ondernemingen, die zich meer op de fabricage van fijnere meelsoorten (vlokken en pearls) toeleggen, is ruim 10.000 ha. Door kruising heeft men vele nieuwe kloonen gekregen en tevens zijn er vele belangrijke kloonen uit Brazilië ingevoerd. Zoowel op de Europeesche ondernemingen als in de inlandsche cultuur hebben deze nieuwe kloonen de aanvankelijk geplante over aanzienlijke oppervlakken verdrongen. Niet alle kloonen zijn met de thans ten dienste staande gegevens onderling te herkennen.

Een der Europeesche ondernemingen heeft zelf door kruising

l) K. van der Veer, Tweede gewassen, 1926.

Sluiten