Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook wel niet in belangrijke hoeveelheden beschikbaar zal komen, gesteld dat er voldoende vraag naar is.

Het valt niet met eenige nauwkeurigheid na te gaan, welk deel van den rubberaanplant eenigen invloed der veredeling ondergaan heeft. Van den reusachtigen inlandschen inplant zeker praktisch niets; voor den Europeeschen aanplant worden verschillende cijfers genoemd, waarvan het hoogste 20 % is. De invloed der veredeling op de produktie is thans dus nog zeer gering; wanneer wij het hoogste cijfer van 20 % aannemen en daarvoor 30 % meerproduktie schatten (wat te hoog is, daar deze 20 % juist het jongste deel van den aanplant uitmaakt, die voor een deel nog niet eens tapbaar moet zijn) is dus op zijn hoogst 6 % en dan nog maar alleen van de Europeesche rubberproduktie aan den veredelingsarbeid te danken.

Bij dezen selectiearbeid is Nederlandsch Indië bij alle andere rubberproduceerende landen voor geweest; uit andere landen heeft slechts in de allerlaatste jaren en op uiterst geringe schaal import van entrys of zaad plaats gevonden. Omgekeerd daarentegen heeft zich een belangrijke export van entrijs en zaad ontwikkeld, x) vooral naar Malakka, maar ook naar Indo-China, Ceylon en zelfs naar Liberia, waar de Firestone Co. plantages tracht aan te leggen, zoodat men daar de voordeelen op dezelfde schaal geniet.

Van een vijfentwintigtal der best bekende kloonen kunnen onder zekere reserves jonge oculaties met een redelijke zekerheid worden gedetermineerd.2) Entrijs te determineeren is nog slechts in uitzonderingsgevallen mogelijk. Bij den handel in zaad wordt meestal slechts de gemiddelde produktie van den moederboom opgegeven (bijv. zaad van onderneming ...., geplant van boomen met een produktie van .... gram per tapping). Tegenwoordig wordt in enkele gevallen ook zaad van een bepaalde kloon verkocht. Eenige garantie voor wat verkocht wordt bestaat niet; men moet vertrouwen hebben op de onderneming, die het zaad levert. Bij levering van zaad van een bepaalde kloon kan men thans een

x) F. W. Ostendorf in De Bergcultures 1929, p. 1797. 2) Archief voor de Rubbercultuur, 1932, p. 35 en 45.

Sluiten