Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indië binnengesmokkeld; het aantal aanhalingen doet slechts vermoeden hoeveel partijen met succes binnenkomen. Gedurende de rubberrestrictie in Malakka werd de rubber met scheepsladingen uitgevoerd naar den overwal, waar geen restrictie bestond, terwijl toch de winst per eenheid zoo gering was.

Maar bij een uitvoerverbod van plantmateriaal betreft het uiterst kleine hoeveelheden, die gemakkelijk te smokkelen zijn. Is de export eenmaal gelukt, dan is hiermee het doel bereikt en een geregelde herhaling niet noodzakelijk. In een land dat wemelt van Chineezen, Japanners, Britsch-Indiërs, Arabieren, die zich alle op het gebied van handel en wat daarmee in verband staat bewegen en zich niet onderscheiden door een bijzondere scrupuleusheid wat betreft het respecteeren van de wet, behoeft het den ondernemenden vreemdeling weinig moeite te kosten zich alles te verschaffen wat hij wenscht en het te exporteeren ook. Men moet wel bijzonder slecht op de hoogte zijn van wat in Europa op het gebied der economische spionnage bedreven wordt in de industrie, om niet in te zien, dat de landbouw een niet anders dan op papier te beschermen gebied is.

Belangrijk is hierbij ook nog de volgende factor. De smokkelarij van opium is met zeer zware straffen bedreigd, welke het rechtsbewustzijn verdraagt, omdat hier een doel gesteld is, dat algemeen als humaan erkend wordt. De overtreder van het voorschrift doet een groot kwaad om een vuig en persoonlijk gewin. Maar het zal lang duren voor het rechtsbewustzijn het over de grens smokkelen van plantendeelen als een kwaad erkent; het verbod van smokkelarij blijft een wetsvoorschrift, op de overtreding waarvan de wetgever dan ook een vrij geringe straf stelt, die wellicht nog wel de ontwikkelde Europeaan, maar niet zijn werktuig, de onontwikkelde inlander of Chinees zal afschrikken. Het zal tevens niet gemakkelijk zijn, het corps douane-ambtenaren met grooten ijver te doordringen bij zijn controle ten aanzien van dergelijke uitvoerverboden.

Maar zelfs die moeite behoeft de buitenlandsche belanghebbende zich niet te geven. Wie op de hoogte is van de rol, welke het tegenwoordige beroepsconsulaat speelt bij de voorlichting van de industrie van vele naties en weet, dat overal diplomatieke of

Sluiten