Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cations pratiques n'ont pas été indiquées;

3. Si le brevet a été obtenu contrairement aux conditions prévues par la loi sur les brevets d'invention.

Abt. 10. Sont applicables les dispositions des articles de la loi sur les brevets d'invention du 24 mars 1854.

van de practische toepassingen niet werden aangeduid;

3. Indien het octrooi werd bekomen in strijd met de bij de wet op de uitvindingsoctrooïen voorziene bepalingen.

Art. 10. Zijn van toepassing de bepalingen der wet van 24 Maart 1854 op de uitvindingsoctrooïen.

J. Maenhaut.

R. de Kerchove d'Exaerde,

P. vouloir.

Sluiten