Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN

i.

De sociaal ongewenschte gevolgen van het huurkoopsysteem kunnen opgeheven worden door een centrale organisatie van dezen credietvorm.

II.

De woorden in art. 41b W. v. K. „en voor zooverre er zuivere winst is" limiteer en de terugbetaling op aandeelen, maar includeeren niet, dat het deze winst is, welke voor eventueele terugbetaling gebruikt moet worden.

III.

De stilzwijgende en vrijwel algemeene aanname, dat electrische energie valt onder de „goederen" van art. 1 der omzetbelasting, breidt het begrip zaak thans positief uit tot bepaalde natuurkrachten.

Sluiten