Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

Wanneer aangenomen wordt, dat electrische energie valt onder de goederen van art. 1 der omzetbelasting, zullen daaronder ook gerekend moeten worden de warmte door stoom of warm water in woonhuizen geleverd en de electrische energie door radio-centrales aan haar afnemers geleverd.

V.

Er bestaat alle aanleiding om bij de oplossing van het vraagstuk, of den op eigen verzoek wegens zwakheid van vermogens onder curateele gestelde het huwelijk moet worden toegestaan, zich niet op een juridisch, maar op een eugenetisch standpunt te plaatsen.

VI.

De rigiditeit van de constitutie der Vereenigde Staten is in de laatste twintig jaren verminderende.

VIL

Het toetsingsrecht van den Amerikaanschen rechter heeft de tendenz eenerzijds bij den wetgever het gevoel van verantwoordelijkheid te doen verminderen en anderzijds veel gewenschte wetgeving tegen te houden.

VIII.

De tegenstand, mede van Nederland, tegen de Amerikaansche voorstellen op de Geneefsche opiumconferentie van 1925 berust op goede gronden.

Sluiten