Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORSPEL EN VERLOOP VAN DEN

SLAG AAN DE MARNE

SEPTEMBER 1914 DEEL I

HET VOORSPEL

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, OP GEZAG VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS DR H. A. VAN BAKEL, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER GODGELEERDHEID, IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN OP VRIJDAG 11 MEI 1934, DES NAMIDDAGS OM 3 UUR DOOR

AUGUST ALPHONSUS MARIA CUYPERS

GEBOREN TE AMSTERDAM

H. J. PARIS AMSTERDAM MCMXXXIV

Sluiten