Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST VAN AFKORTINGEN

O.H.L.: Oberste Heeresleitung G.Q.G.: Grand Quartier Général

G.H.Q.: General Head-Quarters

Waar sprake is van groote eenheden worden, overeenkomstig de vrijwel algemeen aangenomen gewoonte in de litteratuur, de Duitsche onderscheiden door hun nummer in Romeinsche, de Fransche door hun nummer in Arabische cijfers (de Engelsche dito met bijvoeging van: Eng.). Dus:

II. L.: tweede Duitsche leger

10de L.C.: tiende Fransche legercorps Eng. 1ste L.C.: eerste Engelsche legercorps.

L.: Leger L.C.: Legercorps R.C.: Reservecorps

C.C.: Cavaleriecorps

H.K.K.: Duitsch cavaleriecorps

D.I.: Divisie infanterie

R.D.: Reserve-divisie infanterie

D.C.: Divisie cavalerie

A.O.K.: Armee-Oberkommando

Q. G.: Quartier Général.

De overige gebruikte afkortingen, zooals Brig. voor Brigade en R.I. voor Regiment Infanterie, spreken voor zichzelf.

Sluiten