Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

HET FRANSCHE KRIJGSPLAN

Mobilisatie, concentratie, opmarsch: dit zijn de eerste verrichtingen der offensieve strijdkrachten, wanneer de oorlogstoestand is ingetreden. Zoowel van Duitsche als van Fransche zijde werden deze met bekwamen spoed uitgevoerd. Op 18 Augustus zijn beiderzijds de strategische transporten, noodig voor de verwezenlijking van het krijgsplan, stipt volgens de ontworpen regelingen uitgevoerd. Nog geen maand later, en beide operatieplannen zijn mislukt!

Het Fransche Plan XVII (zestien ontwerpen van concentratie, vaak met verschillende varianten, waren er sinds 1871 aan voorafgegaan) viel alreeds door de bataille des frontières in duigen. Het offensief tusschen Metz en de Vogezen, door het 1ste en 2de L. in Duitsch Lotharingen ondernomen, werd gestuit en eindigde met een terugtocht; het 3de en 4de L. retireerden na de gevechten bij Longwy, Longuyon, Ethe, Virton, Tintigny, Rossignol, Neufchateau, Bertrix en Paliseul naar de Maas; het 5de L. moest na den slag van Charleroi en Namen zich ijling aan een dreigende omvatting van zijn rechter vleugel onttrekken; het Engelsche Expeditieleger, bij Mons door een aanzienlijke overmacht aangevallen, zag zich genoodzaakt eenzelfde gevaar op beide vleugels door den terugtocht te ontloopen; de zeer onvoldoend bewapende en daardoor weinig strijdvaardige Territorialen ten slotte, die op den den uitersten linker vleugel van het dispositief stonden, tusschen Valenciennes en Duynkerken, waren bijna zonder strijd voor de Duitsche cavalerie gevlucht. Joffre erkent het zelf: „La bataille des frontières a échoué." 1

De oorzaken van dit échec zoekt de Fransche opperbevelhebber bij degenen, die de operaties moesten uitvoeren. Hij

1 Maréchal Joffre, La Préparation de la Guerre et la Conduite des Opérations (Paris 1920) p. 43.

Sluiten