Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tingsdienst had sedert de affaire Dreyfus geen goeden naam, zoodat het 3de bureau (opérations) onvoldoende aandacht besteedde aan dergelijke waarschuwingen en volhardde in zijn vooropgezet denkbeeld. Die waarschuwingen pasten ook niet in het kader eener attaque brusquée, welke door de Fransche legerleiding van Duitsche zijde gevreesd werd. De Duitsche militaire litteratuur, waarin het snelle, overrompelende offensief gepropageerd werd, kon inderdaad grond geven aan deze opvatting. Bovendien was het probleem der reservisten in Frankrijk een politieke quaestie geworden; met hartstochtelijke welsprekendheid pleitte Jaurès in zijn Armee nouvelle voor een onmiddellijk gebruik der reservisten. „Que 1'Allemagne", zoo roept hij uit, „se décide, pour mieux réussir d'emblée un mouvement d'enveloppement, a jeter d'un bloc, sur le champ de bataille, toute son armée active et toutes ses réserves: nous serons alors exposés a la plus terrible des surprises, a une sorte de submersion, si nous n'opposons pas a la manoeuvre menangante tout le bloc de nos réserves" 1. De legerleiding kon spotten over de phantasieën van een droomer, die droomer bleek het gevaar van Duitsche zijde juister geschat te hebben dan zij. Zijn patriotisme liet hem de miskenning der reservisten brandmerken als een „mutilation de la patrie combattante, amputée de la moitié de sa force 2." Met dat al had de zaak nu een politieke kleur gekregen. Dit heeft er zeker toe meegewerkt, om de leidende

legerleiding; hij slaagt er echter niet in de Thomassons critiek (l.c. p. 113) te ontzenuwen: dat men de vijandelijke R. Cen niet bij de „armées de premier choc" had verwacht. Men vergelijke overigens Joffre, Mémoires I p. 135 e.v., waar hij o.a. zegt: nous admettions, que les

Allemands n'utiliseraient pas leurs unités de réserve en première ligne." Dit wordt bevestigd door een anonieme publicatie, niet lang voor den oorlog verschenen onder den titel: La Concentration allemande d après un Document trouvé en chemin de fer. De deskundige schrijver, overste (later generaal) Buat, gaf, onder het mom van een toevallig gevonden, officiéél Duitsch document te publiceeren, de Fransche prognose van de Duitsche concentratie: geen R. Cen bij de „armées de choc en dus ook geen Duitsche actie van beteekenis op den linker oever der Maas. Cf. de Thomasson p. 113-128.

1 Editie van 1916 (Paris) p. 537.

2 Ibid. p. 44.

Sluiten